Audytor Energetyczny
Koszalin
Oferta
Finansowanie
Prawo/Normy
Linki
Referencje
Do pobrania
Kontakt
Audyt Energetyczny
Audyt Remontowy
Audyt Uproszczony
Świadectwo Energetyczne
Efekt Ekologiczny

Docieplenie budynku i modernizacja systemu grzewczego: wymiana instalacji grzewczych, źródła ciepła czy zastosowanie odnawialnych źródeł energii powoduje zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Redukcja w zużyciu energii cieplnej przekłada się bezpośrednio na mniejsze zużycie paliwa opałowego. Powoduje to ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery. W przypadku zastosowania odnawialnych źródeł energii mamy do czynienia z zaprzestaniem emisji substancji szkodliwych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpatrują inwestycje pod względem osiągniętego efektu ekologicznego.


 
OfertaFinansowaniePrawo/NormyLinkiReferencjeDo pobraniaKontakt