Audytor Energetyczny
Koszalin
Oferta
Finansowanie
Prawo/Normy
Linki
Referencje
Do pobrania
Kontakt
Audyt Energetyczny
Audyt Remontowy
Świadectwo Energetyczne
Efekt Ekologiczny
Audyt Uproszczony

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie wykonuje się obecnie uproszczonych audytów energetycznych. W ramach programu Czyste Powietrze wymagane jest wypełnienie wniosku, w którym znajduje się rozdział o nazwie: Uproszczona analiza energetyczna.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy termomodernizacyjnej. Jest wysoce prawdopodobne, że w ramach tejże ustawy będzie funkcjonować pojęcie uproszczonego audytu energetycznego.


Więcej informacji o programie Czyste Powietrze:

http://www.audytorenergetyczny.pl/czystepowietrze.htm
https://www.wfos.szczecin.pl/aktualnosci-czyste-powietrze.html
https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/
http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/


Więcej informacji o nowelizacji ustawy termomodernizacyjnej

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf


 
OfertaFinansowaniePrawo/NormyLinkiReferencjeDo pobraniaKontakt